آناتومی ، عملکرد و نمودار شریان زیر کاسه ای


V شریان زیر کاسه بزرگترین شاخه شریان زیر بغل. خون را به ماهیچه های ناحیه کتف و شانه توزیع می کند. سرخرگ زیر کاسه در عقب به دو میله ، در حدود چهار سانتی متر از مبدا ، منشعب می شود. اولین شاخه آن شریان کتف سیرکومفلکس است و شاخه دوم شریان توراکودورسال است. شریان پوششی کتف ، ترقوه و کتف را تأمین می کند ، که در مجموع به عنوان کمربند سینه ای شناخته می شود و به اتصال اندام فوقانی به اسکلت محوری کمک می کند. اسکلت محوری از جمجمه ، ستون فقرات و قفسه سینه تشکیل شده است. شریان سینه ای ، لتیسموس پشتی ، لاتیسیموس پشتی را تأمین می کند.

دیدگاهتان را بنویسید