آناتومی ، عملکرد و نمودار عصب پرونئال سطحی


V عصب پرونئال سطحی از عصب سیاتیک یا عصب پرونئال مشترک منشعب می شود که سرانجام در اطراف سر استخوان فیبولا یا ساق پا در ناحیه زانو پیچیده می شود. عصب پرونئال سطحی به دو عضله ساق پا متصل است: ماهیچه پرونئال و عضله لئونگ پرونئال.

عصب پرونئال سطحی پیرامون فاسیا بین قسمتهای قدامی و جانبی ساق پا را دنبال می کند. این فاسیا لاتا را سوراخ می کند تا در معرض دید قرار گیرد و سپس به بافت زیر جلدی ساقه نفوذ می کند.

از آنجا که عصب عضلات بلند کننده انگشتان پا و پا را فعال می کند ، آسیب به عصب می تواند باعث بیماری جدی شود که به افتادگی پا معروف است. زمین خوردن پا با درد و بی حسی در قسمت پایینی ساق پا و قسمت فوقانی پا و ضعف هنگام کشیدن پا مشخص می شود.

دیدگاهتان را بنویسید