آیا 20 سال اول زندگی خارج از ایالات متحده منجر به پایه ای قوی برای سلامت تغذیه می شود؟ : تغذیه


من متوجه شدم که خانواده من در آمریکای مرکزی متولد شده اند (و معتقدم این ایده در آسیا ، آفریقا ، اروپا و غیره فقط در خارج از ایالات متحده اعمال خواهد شد) و سپس در آمریکا زندگی کردند (از نوجوانی تا اوایل 20 سالگی) بسیار سالم تر هستند. در مقایسه با کودکان هم سن

من معتقدم که در طول 20 سال بسیار مهم که بدن رشد می کند ، غذاهای کامل و بدون اسپم بازیافتی نقش مهمی در تشویق این افراد به داشتن پایه قوی تری برای سلامت تغذیه ایفا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید