خوردن ماهی قزل آلا چند بار در هفته امن است؟ : تغذیه


چنین مبلغی در هفته خیلی زیاد نیست. اما ممکن است در این صورت باشد هر یک هفته جیوه بیش از موارد مسمومیت حاد مورد نیاز است ، اما جیوه می تواند در مدت زمان طولانی تجمع یافته و به مقدار زیاد خورده شود.

مانند ماهی تن ، محتوای جیوه ماهی قزل آلا بسته به گونه ها و شرایط متفاوت است ، مانند اینکه آیا در مزرعه پرورش داده شده است ، وحشی است و در کجا صید شده است ، که تعداد دقیق آن را غیرممکن اما نسبتاً ایمن می کند.

دیدگاهتان را بنویسید