چند جو دوسر زیاد است؟ : تغذیه


من خودم گلوله درست می کنم و از موسلی ، فرنی و غیره خوشم می آید ، بنابراین اغلب روزانه چند کاسه بلغور جو دوسر می خورم. به جای شیر ، من از شیر جو دوسر نیز استفاده می کنم که آن را هم مخلوط می کنند. بنابراین شروع به فکر کردم ، چه زمانی جو دوسر اضافی می تواند مضر شود؟

دیدگاهتان را بنویسید