چگونه الکل جذب مواد مغذی را مهار می کند و راهی برای مقابله با آن وجود دارد؟ : تغذیه


فکر می کنم می پرسم آیا چنین تأثیراتی بر بدن طولانی مدت است یا موقتی ، به عنوان مثال. آیا خوردن رژیم غذایی سالم فواید آن غذا را نفی می کند؟ به عنوان مثال ، چند ساعت قبل از خوردن یک شام سالم ، مشروب ننوشید.

من می دانم که بهتر است با غذا در معده بنوشید و بدیهی است که غذای سالم همیشه چیزی کم از نظر مواد مغذی به دست می آورد ، اما آیا نوشیدن همیشه باعث کمبود می شود؟

ببخشید اگر این سوال احمقانه یا گیج کننده است ، من مدتی است که در این فکر هستم.

دیدگاهتان را بنویسید